Damatl覺k Blog – Damatx

Gelinlik ve damatl覺覺n tarih癟esi,Damatl覺k Blog – Damatx

yle farkl覺 yerlerde nikah k覺yd覺ranlar var ki. Gazetelerde okuyup televizyonlarda seyrediyoruz: Deniz alt覺nda it bal覺klar覺n覺n dolat覺覺 derinliklerde, g繹ky羹z羹nden para羹tle atlarken, bir da覺n doruunda …

Akl覺ma 繹nce gelenler unlar . Elbette bir de nikah覺n olmazsa olmazlar覺ndan var olan gelinlik ve damatl覺klar var. Onlar覺 s覺ralamaya kalksak sayfalar s羹rebilir. Benim de en kocaman idealim her evlenme y覺ld繹n羹m羹nde farkl覺 bir 羹lkeye gidip oran覺n geleneklerine y繹nelik nikah tazelemekti; ama bu hayalimi bir 癟eitli ger癟ekletiremedim. Bunu yapamad覺覺m ama癟l覺 hay覺flan覺rken gelinlik ve damatl覺覺n ne t羹rl羹 meydana 癟覺kt覺覺na tak覺ld覺 akl覺m. Antropoloji ve halkbilime merakl覺 olduum takdirde bu konuyla alakal覺 bir denetim yapmad覺m. D羹 d羹nyamda dola覺rken aa覺daki minik 繹yk羹 meydana 癟覺kt覺:

Binlerce sene 繹ncesinde kiilerin minik kanatlar覺 varm覺. Bu kanatlar ne u癟maya ne de okamaya yararm覺.Allah’n覺n insanlara verdii bir s羹sm羹 yaln覺zca . Kelebeklerin kanatlar覺 civar覺 rengarenkmi. 襤nsanlar覺 kanatlar覺n覺n renklerine y繹nelik isimlendirirlermi. D羹羹n T繹reni t繹renlerinde insanlar bu kanatlar覺na veda ederlermi. B繹ylelikle bekarlar ve evliler kanatlar覺na bak覺larak ay覺rt edilirmi. Kanats覺zlar evli, kanatl覺lar bekar… Dullar ama癟l覺 ne varm覺 bilmiyorum. Neyse gelelim d羹羹n t繹reni merasimine .

Ate Vadisi tecr羹be et surat metrelik minik bir ge癟it varm覺. Davetiler bir ralli izlercesine bu ge癟idin 羹zerinde sokak s羹resince s覺ralan覺rm覺. Gelinle damat bedene kay覺p vermeyecek ama kanatlar覺 eritecek civar覺 hafif bir atein meydana geldii bu vadiden ele ele ge癟erlermi. On -on 5 dakikal覺k bu y羹r羹y羹 an覺nda vadideki 覺s覺 onlar覺n kanatlar覺n覺 eritirmi. Esas覺nda 癟ok ate vermeyen bu t繹ren an覺nda 癟ekilen sorun evlenme esnas覺nda 癟ekilecek sorunlar覺 temsil ediyormu. Gelinle damat bu y羹r羹y羹 an覺nda birbirlerinin ellerini b覺rak覺rsa nikah ge癟ersiz say覺l覺yormu. Bu, onlar ama癟l覺 son bir d羹羹nme f覺rsat覺ym覺 belki de. Bu sorunlara katlan覺p Ate Vadisi’nden ge癟enlerin evlilikleri tescil ediliyormu. Bu t繹reni terk edenlerin kanatlar覺n覺n yar覺s覺 yan覺k kald覺覺 ama癟l覺 unlar toplumda itibar g繹rm羹yorlarm覺.

襤nsanlar onlarca sene bu ananesi s羹rd羹rm羹ler. Gel zaman git zaman evlenme d覺覺 ilikiler artm覺; insanlar evlenme m羹essesenini yok say覺p beraber yaamaya balam覺lar. stelik evliler elerini aldatmaya balam覺. Topluluk bozulmu, bilgili insanlar, toplumun ileri gelenleri bunu ne t羹rl羹 癟繹zeriz diye d羹羹nm羹ler. Evlilii reddeden insanlarla konuup ” Ni癟in bunun gibi yap覺yorsunuz ?” demiler. Ald覺klar覺 yan覺t onlar覺 a覺rtm覺: “T繹ren esnas覺nda vadiden ge癟erken yaayaca覺mz ac覺dan korkuyoruz.” Aylarca d羹羹nm羹ler ve 癟繹z羹m羹 bulmular: Ate Vadisi’den ge癟erken kanatlar覺n yanmamas覺 ama癟l覺 kanatlara bir k覺l覺f tak覺lm覺. Bu k覺l覺f 繹yle bir maddeden ina edilmi ki vadiden ge癟erken eriyormu, b繹ylelikle “kanat erimesi” rit羹eli ger癟ekleiyormu. Ard覺ndan pek癟ok birey bu moday覺 benimsemi, evlilikler 癟oalm覺 , topluluk vareste. 襤te gelinlikle damatl覺k o vakitten kalma bu sahteciliin bir devam覺ym覺. Her Ge癟en Zaman kiilerin kanatlar覺 evrim mi desem ne desem d羹m羹; ama balang覺癟ta yaln覺zca kanatlara tak覺lan bu k覺l覺f yarat覺c覺 kiilerin elinde s羹slenmi k覺yafetlere d繹n羹m羹. Peki evlenme m羹essesesi vareste mu? Ni癟in kurtulmam覺? “Halkal覺 K繹le”ler meydana 癟覺km覺? Belki bir zaman de bunu ifade eden bir 繹yk羹 yazar覺m.

damatlik-blog damatl覺k-secerken tuxedo-damatlik-suitmen erkekbordo-gomlekleri

Yorum yazmak i癟in giri yapmal覺s覺n覺z Giri Yap