Endoskopik Y繹ntem 襤le Burun Estetii

Endoskopik y繹ntemle yap覺lan burun estetii ameliyatlar覺nda kii daha 癟abuk g羹ndelik hayata d繹ner.a覺m覺zda aktif olan kiiler i癟in iliklerin 癟abuk ge癟mesi, ie 癟abuk d繹nme gibi 繹zellikleri nedeniyle endoskopi 癟ok avantajl覺d覺r.

Burun estetiinde neden endoskopik y繹ntem tercih ediliyor?

Burun estetiinde giderek kapal覺 cerrahi ilemler tercih ediliyor. Kapal覺 ilemleri yaparken endoskopinin kullan覺m覺 modern 癟a覺n gereklerine uygun olarak daha az ilik, h覺zla ie d繹nme ya da h覺zla aktif olma gibi avantajlar yarat覺yor. Endoskopi bir yap覺y覺 b羹y羹terek ekrana aktard覺覺ndan ilemde milimetrik kontrol salanmas覺nda yard覺mc覺 olur.Burun estetiinde1 mm fark bile g羹zel bir burun yaratabiliyor. 襤nce 癟al覺man覺n bu kadar 繹nemli olduu bir operasyonda endoskopun kullan覺m覺 olduk癟a avantajl覺d覺r.

Endoskopik y繹ntem nas覺l ger癟ekleiyor?

Operasyonda mm 癟ap覺nda bir teleskoplarla burun i癟inden ilem yap覺l覺yor. Teles kopun ucundaki g繹r羹nt羹 ekrana aktar覺l覺yor. B羹y羹t羹lm羹 olarak ekrana aktar覺lan g繹r羹nt羹ye bakarak ilem ger癟ekletirilir. G繹r羹nt羹n羹n daha b羹y羹k olmas覺 anatomik yap覺lar覺n korunabilmesine imkan tan覺yor ve ilemin 癟ok hassas ve 繹zenli yap覺labilmesini sal覺yor. Bu y繹ntem ayr覺ca burun gibi i癟inin g繹r羹lmesi ve ayd覺nlat覺lmas覺 zor b繹lgeleri ayd覺nlatma ve g繹z羹n g繹remeyecei yerleri g繹rme ans覺n覺 veriyor.

Hangi durumlarda tercih edilmesi dorudur?

Burun eriliklerinde, burun derisi germelerinde ve revizyon burun estetiinde baar覺l覺 sonu癟lar almaktay覺z.Burun erilikler inde: Burnu iki ayr覺 hava yoluna ay覺ran ve burun s覺rt覺na destek olan septum ad覺 verilen yap覺n覺n erilii, burnun d覺覺na yans覺r. Bir tarafa doru eilmi, S yapm覺 ya da d羹zensiz burun s覺rt覺 ve ucunun burun i癟indeki erilikler den kaynakland覺覺 s覺kl覺kla g繹r羹l羹r. Burun i癟i erilikleri tam d羹zeltmeden yap覺lan burun estetii operasyonlar覺nda, burun tekrar eski ekline d繹ner. zellikle geride olan eriliklerin g繹r羹lebilmesinde ve d羹zeltilmesinde endoskopi 癟ok yard覺mc覺d覺r.

Burun derisi germe: Ya覺m覺z ilerledik癟e al覺n ve kalar g羹nein de etkisi ile d羹meye balar. Bu yalarda yap覺lan burun estetii operasyonlar覺nda burun derisindeki yukar覺dan gelen y覺覺lmay覺 d羹zeltmeden yeterli sonu癟 al覺namaz. Bunun i癟in endoskopla sa癟l覺 deri i癟inden girilip d羹en ka i癟i ile birlikte burun derisi gerilir. B繹ylece onar覺lan iskelet 羹zerinde burun derisi daha kolay ekil al覺r.

Revizyon burun estetiinde: Daha 繹ne burun estetii operasyonu ge癟irmi, fakat burun s覺rt覺nda d羹zensizlii, 癟覺k覺nt覺lar覺 olan kiilerde endoskop yard覺ml覺 burnu a癟madan t繹rp羹leme m羹mk羹n. Burun s覺rt覺 fazla al覺nm覺 kiilerde ise yine endoskopi yard覺m覺yla burun s覺rt覺na greft eklenerek burun s覺rt覺 y羹kseltilebilir.

pier2323

Yorum yazmak i癟in giri yapmal覺s覺n覺z Giri Yap