Burun Estetii ncesi Ve Sonras覺

Burun Estetii

Estetik burun ameliyat覺 (rinoplasti) 羹lkemizde kad覺nlar覺n da erkeklerin de en 癟ok yapt覺rd覺覺 estetik ameliyat.

BURUN ESTET襤襤 AMEL襤YATI
Burun estetiinde (rinoplasti) yap覺lan ilem k覺k覺rdak ve kemiklerin yap覺s覺n覺 deitirerek buruna yeniden ekil vermek. Daha estetik burun ekli oluturmak i癟in bazen kemikleri ve k覺k覺rdaklar覺 kesmek, bazen de tam tersine eksik yerlerini tamamlamak ve ekillerini deitirmek gerekiyor.
Bu ameliyat覺n estetik cerrahinin en zor ve bilinmezleri en fazla olan ameliyat覺 olduunu kabul etmek 癟ok doru olur.

ESTET襤K BURUN AMEL襤YATI NEDEN ZORDUR
Bu ameliyat zordur 癟羹nk羹 burun kapal覺 bir kutu gibidir ve siz bu kutunun sadece bir taraf覺ndan bu ameliyat覺 yapmak zorunda kal覺rs覺n覺z. Bu ameliyatta bilinmezlikler 癟oktur 癟羹nk羹 burnun yap覺s覺n覺 oluturan kemik ve k覺k覺rdaklar birbirisinden ba覺ms覺z olarak ama bir b羹t羹n olarak bulunurlar ve iyileme d繹neminde farkl覺 davranabilirler. Bu y羹zden sonras覺nda en s覺k revizyon, yani ikinci bir d羹zeltme ameliyat覺 yap覺lan estetik ameliyat budur. D羹nya standartlar覺nda bir cerrah覺n her 10 vakas覺ndan birine revizyon yapmak zorunda kalmas覺 normal kabul edilir.
Dier yandan bu ameliyat iyi yap覺ld覺覺nda 癟ok iyi sonu癟lar verir.

AMEL襤YAT:
Rinoplasti ameliyat覺 a癟覺k ve kapal覺 teknik olarak iki ekilde yap覺labilir.

Kapal覺 teknikte b羹t羹n kesiler burun i癟erisinde yap覺l覺r. Cerrah i癟eriden 癟al覺arak ameliyat覺 tamamlar. A癟覺k teknikte ise burun ucunda 3-4mmlik bir kesi yap覺larak burun ucu a癟覺l覺r.

襤ki teknik aras覺ndaki fark cerrah覺n ameliyata h璽kimiyeti ile ilgili. Burun ucundan yap覺lan kapal覺 teknik daha 癟ok bir ienin i癟erisinde ameliyat yapmaya benziyor. Eer sadece ienin i癟erisinden bir eyler 癟覺karmay覺 planl覺yorsan覺z sorun 癟覺kmayacakt覺r ama eer i癟eride bir gemi maketi yapmak istiyorsan覺z iiniz zor. A癟覺k teknikte ise cerrah burnun 繹n 2/3 k覺sm覺nda kalan yap覺lar覺n覺 繹n羹nde g繹rebilir.

Hangi tekniin daha iyi olduu bu ameliyat覺 yapan doktorlar aras覺nda hep tart覺ma konusudur ve bu konuda bir karar verilmi deil.

Yukar覺daki tariflerimden anlayabileceiniz gibi benim tercihim b羹y羹k oranda a癟覺k teknik y繹n羹nde. Bunun en 繹nemli sebebi g繹rmeden, k繹rleme yap覺lan ve bu kadar da hata affetmeyen ince bir iin sonucunun iyi olabileceine inanc覺m olmamas覺. Zaten bir癟ok cerrahi manevran覺n sadece a癟覺k teknik ile m羹mk羹n olabilecei, kapal覺 teknik ile hayal bile edilemeyecek d羹zeltmelerin a癟覺k teknik ile m羹mk羹n olduu kapal覺 teknik savunucular覺n覺n bile itiraz edemedii bir ey. Ben a癟覺k yap覺lan ameliyatlardan sonra revizyon ihtimalinin de d羹t羹羹ne inan覺yorum.

A癟覺k tekniin en b羹y羹k handikab覺 burun ucunda iz b覺rakmas覺. Ama bu iz, iyi yap覺lan bir ameliyattan sonra neredeyse belirsiz oluyor ve burnun alt覺nda kal覺yor. Bir癟ok hasta bu izi ameliyat sonras覺nda unutuyor.

Bu konuda yine de doktorunuza dan覺覺n ve ona g羹venin. Her cerrah en iyi bildii ve inand覺覺 y繹ntemler ile en iyi sonucu alacakt覺r. Yukar覺da anlatt覺klar覺m sadece benim kiisel g繹r羹lerim.

OK KT AMEL襤YATLAR GRYORUM, BEN DE M襤 YLE OLACAIM ?
Doal olmayan, 癟ok k羹癟羹k, kar覺dan bak覺nca burun delikleri g繹z羹ken “ameliyatl覺 burunlar” ben de g繹r羹yorum. K繹t羹 yap覺lm覺 bir burun ameliyat覺n覺 nas覺l anlayabileceinizi ayr覺 bir sayfada anlatt覺m. Ameliyat sonucunun tamamen ameliyat覺 yapan doktorun kulland覺覺 tekniklere, becerisine ve yapmak istediklerine bal覺 olduunu unutmay覺n.

Sadece burnu k羹癟羹lterek kalk覺k bir burun ekli vermek doal olmayan bir sonu癟 ortaya 癟覺kar覺r. Modern tekniklerde art覺k neredeyse hi癟 bir ey 癟覺kar覺lmadan sadece dokular覺n yerleri, konumlar覺 ve ekilleri deitiriliyor.

Eskiden burnu kalk覺k g繹stermek amac覺yla burnu iyice k羹癟羹lt羹p balama noktas覺 olabildiince aa覺 al覺n覺rd覺. B繹ylece sanki burun kalk覺km覺 gibi bir ill羹zyon yarat覺l覺r ancak elde edilen sonu癟 doal olmazd覺. Olmas覺 gereken burnu balamas覺 gereken yerden, yani hemen hemen g繹z bebekleri seviyesinden balatmak ve b羹t羹n eklini ona g繹re vermek.

AMEL襤YATTAN SONRA NASIL B襤R BURNUM OLACAINI GREB襤L襤RM襤Y襤M?
Bu ama癟la haz覺rlanm覺 bilgisayar programlar覺 var. Muayene s覺ras覺nda bir resminiz 癟ekiliyor ve bu resim bilgisayara y羹klenerek resim 羹zerinde deiiklik yap覺l覺yor.

Bu planlama aamas覺n覺n 癟ok 繹nemli olduunu d羹羹n羹yorum. Hem sizin akl覺n覺zda nas覺l bir deiiklik olduunu ben anlayabiliyorum hem de siz benim ne planlad覺覺m覺, ameliyatta ne yapaca覺m覺 g繹rebiliyorsunuz. Estetik 繹yle bir eyki sadece anlatarak a癟覺klamak 癟ok zor ve basit bir resim 羹zerinde g繹rebilmek ve g繹sterebilmek 癟ok daha a癟覺klay覺c覺 oluyor.

Bu aamayla ilgili bilmeniz gereken bir ka癟 nokta var. Kulland覺覺m覺z programlar hala bir seviyeyi ge癟emedi. Resimler iki boyutlu ve sadece tam yandan 癟ekilen profil resimleri 羹zerinde deiiklik yapmak ger癟ek癟i bir sonu癟 veriyor. nden 癟ekilen resimlerde ancak bir yere kadar size bir eyler g繹sterebiliyorum. Bilgisayar 繹rnein burnunuzun ucu bir ka癟 mm. havaya kalkarsa alttan ne 癟覺kaca覺n覺 bilemedii i癟in bunu g繹steremiyor. ok yak覺nda 羹癟 boyutlu programlar ve resim 癟ekme teknikleri kullanmaya balayaca覺z ama u an i癟in bunlar deneme aamas覺nda ve muhtemelen bir ka癟 sene daha ge癟mesi gerekiyor.

Bilmeniz gereken bir dier noktada bu 癟izimlerin sonu癟ta bir planlama olduu. Bazen hastalar覺m bana g繹rd羹kleri 癟izimin tamamen ger癟ekleme ihtimalinin ne kadar olduunu soruyorlar. Ben de s覺f覺ra yak覺n olduunu s繹yl羹yorum. Bu 癟ok bilinmeyenli bir denklem 癟繹zmeye benziyor ve ameliyat ne kadar doru ve iyi yap覺l覺rsa yap覺ls覺n her eyi 繹nceden y羹zdey羹z bilebilmek m羹mk羹n deil. Ameliyat sonucunun yap覺lan planlaman覺n tamamen ayn覺s覺 olmas覺 ancak bir tesad羹f olabilir. ok yak覺n olacakt覺r, benzeyecektir ama asla birebir olmayacakt覺r.

Bilmeniz gereken bir dier eyde resimde g繹rd羹羹n羹z ekil sizin birinci senedeki halinizi g繹steriyor. Erken d繹nemlerde aynada 癟ok daha i bir burun g繹receksiniz.

Ben bazen ameliyat 繹ncesi 繹l癟羹m yaparak alt覺n oranlar覺 ve ideal y羹z profilini de hesapl覺yorum. Yapt覺覺m hesaplar sonucunda da profil resmini elimle 癟iziyorum.

KOMPL襤KASYONLAR VE IKAB襤LECEK SORUNLAR:

Her ameliyatta olan kanama riski rinoplastide daha ciddi olabilir. zellikle burun t覺kan覺kl覺覺n覺 gidermek i癟in burun i癟erisinde estetik d覺覺 ilemler de yap覺lacaksa ki gerekli ise mutlaka yap覺lmas覺 gerekir, istenmeyen bir kanama olmas覺 ihtimali artar. Burun i癟erisinde orta b羹y羹kl羹kte damarlar覺 bar覺nd覺ran bir organd覺r. Ama bu t羹r kanamalar genellikle tehlikeli boyutlara varmazlar ve basit tamponlar ile durdurulabilir.

Ameliyattan sonra nefes yollar覺n覺zda sinei denilen yap覺覺kl覺klar geliebilir ve bunlar nefes alman覺z覺 ameliyat 繹ncesine g繹re daha zor hale getirebilir. Bunun tedavisi genellikle kolayd覺r ancak ikinci bir cerrahi m羹dahale gerekebilir.

ok nadir olarak burnun ortas覺n覺 oluturan “septum” denilen yap覺da delik oluabilir. Bu genellikle bir sorun oluturmaz ama nadiren nefes al覺rken ses 癟覺kmas覺na sebep olabilir. Tedavisi zordur ve yeniden ameliyat olmak gerekebilir.

Enfeksiyon burunda neredeyse olmaz denilebilir. Kanlanmas覺 癟ok g羹癟l羹 olan bu organ iltihaba kar覺 癟ok diren癟lidir. Bu ameliyattan sonra enfeksiyon geliirse t覺p literat羹r羹ne girebilirsiniz.

pier2323

Yorum yazmak i癟in giri yapmal覺s覺n覺z Giri Yap