Nefes Darligi (Septorhinoplasty)

.

Nefes Darligi (Septorhinoplasty)

Septorinoplasti ameliyat覺nda burun estetii yan覺s覺ra nefes darl覺覺 ayr覺ca giderilir. Bu ameliyatta burun kemeri al覺nabilir, boyutu deitirilebilir, burun ucu ekillendirilebilir, burun delikleri k羹癟羹lt羹lebilir. Burundan nefes alma problemlerini 癟繹zmeye y繹nelik m羹dahaleler (septoplasti, konkaplasti?) ile birlikte yap覺labilir. Burun cerrahisinde estetik ve fonksiyon birbirinden ayr覺lmaz 羹ns羹rlerdir ve baar覺l覺 burun ameliyat覺 y羹z羹n羹zle uyumlu doal bir burun g繹r羹nt羹s羹 salamal覺 ve nefes almay覺 daha da rahatlatmal覺d覺r. Erkeklerde 18, k覺zlarda 17 yatan itibaren bu ameliyat yap覺labilir.

襤lk 繹nce burun i癟i ve d覺覺 ayr覺nt覺l覺 bir ekilde muayene edilir. Ek bir hastal覺k ve problem var ise bu aamada endozkopi ve g繹r羹nt羹leme y繹ntemleri ile tespit edilir (deviasyon, sin羹zit, nazal polip vs …). Ameliyattan 繹nce burun ve y羹zden fotoraf 癟ekilir. Bu pozlar ameliyat覺n覺z覺 planlamada kullan覺l覺r. Ayr覺ca al覺nan g繹r羹nt羹ler 羹zerinde bilgisayar ortam覺nda 癟al覺ma yap覺l覺r. B繹ylece ameliyat sonras覺 g繹r羹nt羹 hakk覺nda fikir sahibi olabilirsiniz. Ameliyat kesileri burun deliklerinin i癟inden yap覺ld覺覺 i癟in d覺 g繹r羹n羹mde herhangi bir ameliyat izi olmaz.

Ameliyat, genel anestezi alt覺nda yap覺l覺r. Ameliyat s羹resi hastadaki problemlerin a覺rl覺覺na bal覺 olarak deiir ve ortalama 2.5-3 saattir. Ameliyat sonras覺 en fazla bir gece hastanede kal覺n覺r. Ameliyat sonu burun i癟ine tamponlar ve burun 羹zerine plastik bir atel yerletirilir. Ameliyattan sonra nerdeyse hi癟 ar覺 olmaz, olabilecek hafif ar覺, ar覺 kesici ila癟lar ile kolayca giderilebilir. 24-48 saat sonra tamponlar, 6. g羹n atel al覺n覺r. Burun i癟i dikiler kendiliinden d羹er. Atel al覺nd覺ktan sonra 3 g羹n burun bandaj覺 uygulan覺r. Morluklar 7-10 g羹n i癟inde kaybolur. iliklerin 癟ou ilk 15 g羹n i癟inde h覺zla azal覺r ve burun son ekline yak覺n normal bir g繹r羹n羹m kazan覺r. Kalan iliklerin azalmas覺, burnun tam olarak oturmas覺 ve son halini almas覺 yakla覺k 3-6 ay s羹rer. Yap覺lan cerrahi ilemine g繹re ameliyattan 7-10 g羹n sonra normal yaama d繹nebilir veya u癟ak yolculuu yapabilirsiniz.

Nefes darl覺覺 ve 繹z g羹ven!
Burun erilii olan 癟ou kii nefes almakta s覺k覺nt覺 癟eker, kar覺s覺ndaki kiiye direk bakamaz, konumakta zorlan覺r ve 繹z羹veni d羹羹kt羹r. Fotograf 癟ektirme konusunda bile s覺k覺nt覺 s繹z konusu. Burun estetii ile birlikte yap覺lan deviyasyon tamiri sonucunda kiinin yaam kalitesi deiir.

Estetik ameliyat beraberinde nefes darl覺覺 giderilmesi !

Rinoplasti istei olan ve ayr覺ca nefes darl覺覺 ikayeti olan hastalar覺n ilk sorduklar覺 soru u, ?繹nce hangisini yapt覺rmam gerekir? veya iki ameliyat bir arada olur mu?. Septorinoplasti dediimiz ilem plastik cerrahlar覺n ilgilendii en 繹nemli ilemlerden birisi. Septorinoplastide hem septum deviyasyonu d羹zeltilir ve hem rinoplasti yap覺l覺r. 襤deal sonu癟 isteniyorsa iki ilem kesinlikle bir arada yap覺lmal覺. Bunun i癟in 癟eitli teknik nedenler s繹z konusu olmaktad覺r.

Deviyasyon ameliyat覺 ge癟irenler dikkat etmeli !

Deviyasyon ameliyat覺nda burun orta duvar覺n覺n erilii d羹zeltilir. ou zaman orta duvar k覺k覺rda覺na SMR ilemi yap覺larak 癟覺kar覺lan k覺k覺rdak yap覺s覺 at覺l覺r, oysa ki septum k覺k覺rda覺 癟ok 繹zel ve 繹nemli bir yap覺d覺r. Daha sonra burun estetik ameliyat覺 i癟in bavuran bu hastalarda doku eksiklii s覺k覺nt覺s覺 s繹z konusu olmaktad覺r. Bu nedenle ya estetik ameliyat覺 septum deviyasyonu ile birlikte yap覺lmal覺 veya septum ameliyat覺 s覺ras覺nda 癟覺kar覺lan k覺k覺rdak yap覺s覺 kulak arkas覺 cilt alt覺na g繹m羹lerek depo yap覺lmal覺d覺r.

pier2323

Yorum yazmak i癟in giri yapmal覺s覺n覺z Giri Yap