Burun t覺kan覺kl覺覺 olan hasta ik璽yetleri nelerdir

.

Burun t覺kan覺kl覺覺 olan hasta ik璽yetleri nelerdir

+Devaml覺 a覺z solunumu yapmak zorunda kal覺r; S覺k tekrarlayan boaz enfeksiyonlar覺 olur ve m羹zminlemi farenjit geliir.
+Horlama ve uyku bozukluklar覺 geliir
+Akcier ve Kalp problemlerini a覺rlat覺r覺r
+Sabahlar覺 a覺z kuruluu geliir
+Cinsel fonksiyon bozukluklar覺 olur
+Psikolojik sorunlar gelimesine yatk覺nl覺k olur
+Ses kalitesi bozulur ve burundan konuma geliir
+ocuklarda geceleri alt覺n覺 覺slatma problemleri olur

G繹r羹ld羹羹 gibi burun t覺kan覺kl覺klar覺 insan覺n hayat kalitesini ciddi oranda bozmaktad覺r.

BURUN TIKANIKLII NEDENLER襤 !

+Burun kemiinde kayma (Deviasyon) olmas覺

Burnumuzun ortas覺nda burnu sa ve sol olmak 羹zere ikiye ay覺ran k覺k覺rdak b繹lmeye septum denir. Bir 癟ad覺r覺n direi gibi burnun direidir. Bu k覺k覺rdak yap覺daki eiklikler burun deliklerindeki hava deliklerini daraltarak nefes almay覺 engelleyebilir.

+Alt burun etlerinin (konka) b羹y羹mesi

Alt burun etleri her insanda var olan, soluduumuz havay覺 覺s覺tan, nemlendiren ve temizleyen burun i癟i dokulard覺r. Bu dokular bazen 癟eitli sebeplerle a覺r覺 b羹y羹yebilir ve burun kanallar覺n覺 daraltabilir.

+Burun 癟at覺s覺nda daralma(valv daralmas覺)

Doutan olan bir sorundur. Burun d覺tan mandalla s覺k覺lm覺 gibi g繹r羹n羹r.

+Geniz eti b羹y羹mesi

ocukluk 癟a覺 burun t覺kan覺kl覺klar覺n覺n en 繹nemli sebebidir. ocuun b羹y羹mesini, gelimesini olumsuz y繹nde etkileyebilir. Bazen iitme problemlerine de yol a癟abilir.

+Yayg覺n burun i癟i polipleri

B羹nyenin yapt覺覺 rahats覺zl覺kt覺r. z羹m tanesi gibi effaf ve i癟i su ile dolu et par癟ac覺klar覺d覺r.Bu sebepler tek tek veya birliktelik g繹stererek burun t覺kan覺kl覺覺na sebep olur.

BURUN TIKANIKLIKLARINDA YAPILAN TEDAV襤LER !

+Burun kemii d羹zeltilmesi ( Deviasyon Ameliyat覺 ) :

Bu yakla覺k yar覺m saatlik bir ameliyatt覺r. Zor bir ameliyat deildir. Hastanede gecelemeyi gerektirmez. Ertesi g羹n rutin g羹nl羹k hayata d繹n羹lebilir.

+Alt burun etlerinin k羹癟羹lt羹lmesi :

Burun etleri v羹cut i癟in faydal覺 olduundan 繹t羹r羹 bu etler tamamen al覺nmamal覺 sadece ilevsellii yitirilmeyecek boyuta getirilmelidir. Son zamanlarda bu ilemi gelien teknoloji yard覺m覺 ile daha kolay bir ekilde yap覺yoruz. Burun etlerinin i癟erisine ses dalgalar覺 vererek k羹癟羹ltme ilemini ger癟ekletiriyoruz. (Radyo frekans覺). Bu ilem muayenehane artlar覺nda bile ar覺s覺z, tamponsuz ve kans覺z yap覺yoruz.

+Burun 癟at覺s覺n覺n a癟覺lmas覺 (valv cerrahisi) : Estetik burun cerrahisi ile m羹mk羹n olur.
+Geniz eti al覺nmas覺 : Genel anestezi ile hastane artlar覺nda yap覺lan k覺sa bir ameliyatt覺r.
+Burun i癟i poliplerinin tedavisi : Poliplerin tedavisinde hem ila癟lar hem de endoskopik ameliyatlar yapmaktay覺z.

Yorum yazmak i癟in giri yapmal覺s覺n覺z Giri Yap