Giyim Tarz覺nla Yaant覺n覺 Belirle

Giyim Tarz覺nla Yaant覺n覺 Belirle

Hayat dair yaant覺m覺z bizleri nas覺l deitiriyor nas覺l bir hal ve durum i癟resinde oluyoruz giyim tarz覺 Hayat覺m覺za nas覺l etki ediyor nas覺l deiebiliyoruz psikolojik olarak etkileri G羹ndelik yaant覺m覺zda kullanm覺 olduumuz elbiseler bizlerin hayata bak覺 a癟覺s覺n覺 ve ayn覺 zamanda d覺ar覺ya sa癟m覺 olduumuz enerjiyi yans覺t覺r pozitif veya negatif olarak bu sebepten dolay覺 giyim se癟imi konusunda 癟ok dikkatli davranmam覺z gerekmektedir kii kendisinin ayn覺s覺d覺r mant覺覺yla se癟imlerimize karar vermeliyiz . Elbiseler, insanlar覺n psikolojilerini ele veren unsurlard覺r. Karakter 繹zelliklerinin de g繹sterili meydana geldii giyinme unsurlar覺nda, giriken mi, 羹rkek mi, aktif hareket eden mi, gergin bir ahsiyet mi, gibi vaziyetleri meydana 癟覺kmaktad覺r. Elbiseler bizim yerimize konumakta, en sakl覺 s覺rlar覺 meydana koymaktad覺r.

Elbiseler, insanlar覺n bizlere bakt覺覺nda verdii ilk yarg覺y覺 epeyce m羹him derecede etkilemektedir. Bu bi癟imde g繹r羹nt羹 bir ayna olarak a癟覺a 癟覺kmaktad覺r. 襤nsanlar, kar覺lar覺ndaki insanlar覺n giyimleriyle karakterlerinin 繹rt羹t羹羹n羹, veya kii karakter ve zevklerine g繹re giyim kuma覺na y繹n verdiini d羹羹n羹rler. Bu, reel bir h羹k羹m olmamakla birlikte, meydana itirak eden ve 繹renilen artlanmalarla a癟覺a 癟覺kan yarg覺lar meydana geldii unutulmamal覺d覺r. Bu vaziyetler biz insanlar覺 hata y繹nlendirmelere ve yarg覺lara y繹nlendirebilirken, bir taraftan da s羹re zaman i癟g羹d羹sel olarak hak hissesi olabilecei vaziyetler olabilecei g繹z 繹n羹nde bulundurulmal覺d覺r.

Elbiseler, bir tak覺m noktalarda kontak arabay覺 olarak kullan覺l覺r. Mesela, deerlerimiz ile ilgili yol g繹sterici bir 繹e olabilir. Mesela, i g繹r羹mesine giden bir bayan覺n eteinin boyuyla veya muhafazakar bir giyim tarz覺yla, kiiler 羹st羹nde zihnimiz bir yarg覺ya varmaktad覺r. Ek Olarak ard覺ndan, o bireyin hayattaki misyonu 羹st羹nde bir h羹k羹m oluturmam覺z覺 salamaktad覺r. Mesela, 繹renim g繹ren mi, i kad覺n覺 m覺, ev han覺m覺 m覺 benzeri yarg覺lar olutururuz. Bunlar覺n sonucu olarak da, tekrardan zihnimiz, kar覺m覺zdaki insan覺n i yaam覺nda ne t羹rl羹 bir duruu olduuna ya da toplumsal a癟覺dan ne t羹rl羹 bir etrafa sahip olduuna iaret eden bir izlenim oluturmaktad覺r.

Her daim topuklu ayakkab覺lara sahip durumda olan ve sa癟lar覺 her s羹re yap覺l覺 bir bayan覺n, baz覺lar覺na g繹re epeyce bak覺ml覺 ve feminen bir yap覺s覺 meydana geldii, baz覺lar覺na g繹re kas覺nt覺 ve her daim tetikte disiplin itinal覺 bir kad覺n meydana geldii izlenimi yaratabilir. Buna takiben, at kuyruu ina edilmi sa癟lara sahip bir kad覺n, rahatl覺覺ndan 繹d羹n vermeyen bir kot, aya覺nda son derece huzurlu g繹z羹ken bir spor ayakkab覺, mesela ask覺l覺 bir ti繹rt giymise, rahat覺na d羹k羹n, ask覺l覺 giydii ama癟l覺 癟ok muhafazakar meydana gelmedii g繹r羹羹ne var覺r覺z. Bununla birlikte, ya personel ama tatilde durumda olan bir kad覺n, ya 繹renim g繹ren veya 癟al覺mayan ev han覺m覺 bir insan meydana geldii kan覺s覺na var覺r覺z.

K覺r覺 dekoratif, 羹t羹s羹z, 繹zensiz giyimli bir tanesini g繹rd羹羹m羹zde, yaam覺yla alakal覺 ayr覺nt覺lara tak覺lmayan ve pek 癟ok eyi 繹nemsemeyen bir insan meydana geldiini d羹羹n羹r羹z. Ama bunun aksine, tamam覺yla marka giyinmi ve bu markalar覺 bakalar覺n覺n g繹z羹n羹n 繹n羹nde olacak bi癟imde g繹steren insanlar覺n ise, kendilerine 繹z g羹vensiz ve maddiyatla sayg覺nl覺k kazanmaya personel bir kii olduuna h羹k羹m veririz. Bir i g繹r羹mesinde 癟ok uyar覺 cazip ve parlak bir kravat takan bir beyefendi ama癟l覺, dikkatleri 羹st羹nde toplamaya gereksinimi durumda olan biri meydana geldii halinde yorumlar覺z.

Erkeklerin, bilhassa i taraf覺ndan epeyce 繹nemsedikleri kravat, sayg覺nl覺覺 ve 繹zeni temsil etmektedir. Sorumluluk sahibi bir insan meydana geldii izlenimi oluturan kravat, insanlar覺n bak覺 a癟覺lar覺 istikametinden itibar oluturmas覺yla uyar覺 癟ekmektedir. Belki de bu nedenledir ki, 繹zel gecelerde dekoratif beyler kravatlar覺n覺 d羹zg羹n bir bi癟imde balayarak ek olarak 繹zg羹venli bakarlar ya da m羹him bir i m羹zakeresi taraf覺ndan tak覺m elbisenin 羹phesiz dayan覺lmaz en m羹him aksesuar覺n覺 oluturur.
K覺yafetlerin tarzlar civar覺, renkleri de epeyce m羹him bir konu tekil etmektedir. Mesela bir i kad覺n覺n覺 g繹z 繹n羹nde canland覺ral覺m. 襤ki kad覺n ve benzer kademede y繹netici olsunlar. Her koulda birbirlerine 羹st羹nl羹kleri olmayan 2 insan. Benzer tak覺m elbiseyi giymiler, her eyleriyle benzer g繹r羹n羹yorlar, ancak biri kara klasik rengi se癟im ederken 繹tekisi benzer tak覺m覺n bordo rengini giymeyi se癟im etmekte. 襤ki kad覺n i癟inde zihnimiz bir h羹k羹m olutururken u bi癟imde 癟al覺覺r; biri kara giyerek klasik g繹r羹n羹ml羹 ve ek olarak itimat veren bir kad覺n izlenim indedir, 繹tekisi ise, 癟eitli olmay覺 seven, dikkatleri 羹st k覺sm覺na 癟ekmeyi seven ve bask覺n bir karakterdeki kad覺n izlenim indedir. Ve bu yarg覺lar覺, o kad覺nlar覺 yaam覺nda ilk kez g繹rm羹 ve hi癟 tan覺mayan biri, g繹rd羹羹 anda zihninin 癟al覺mas覺yla birlikte, o anda yarg覺lar覺 oluturur. Renkler, bazen yetime tarzlar覺n覺, insanlar覺n ruh hallerini, 癟al覺覺lan sekt繹r羹 bile anlatabilmektedir.

Sekt繹rlerden bahsederken, insanlar覺n 癟al覺t覺klar覺 sekt繹rler de giyim kumalar覺n覺 etkilemekte son derece m羹himdir. Mesela, klasik giyimli ve al覺覺lagelmi bir tak覺m k覺yafet i癟erisinde sizinle itirak eden bir tasar覺mc覺 ama癟l覺, “繹nce bizzat ama癟l覺 bir 癟eitlilik oluturmas覺 gerekmez miydi”yarg覺s覺n覺 kurar覺z zihnimizde. Tabi ki her tasar覺mc覺 u癟uk ka癟覺k olmak zorunda deildir, ancak tekrardan de bir 癟eitlilik meydana koymas覺 ve kar覺s覺ndaki insan覺 cezbetmesi gerekir. Veya, 癟ok m羹him bir i g繹r羹mesine giden bir insan覺 g繹rd羹羹m羹zde, y覺rt覺k moda bir kot ve ti繹rtle gittiini hayal ettiinizde, olmas覺 gerektii kadar 繹zenli ve ii odakl覺 bir insan meydana gelmedii izlenimine kap覺l覺r覺z. Hangi sekt繹rde 癟al覺覺lacaksa ona uygun giyim, en doru sonucu ve ayr覺ca baar覺y覺 getirir. Meslee ve ortam覺na g繹re klasik mi giyinilmeli, yoksa sporcu bir ahsiyet olarak m覺 g繹sterilmeli, vermek istenilen mesaj “otoriter mi, uyum g繹steren mu, deiimlere a癟覺覺m m覺”olduuna h羹k羹m verilmeli ve ona g繹re tercihler yap覺lmal覺d覺r.

Bu bi癟imde, elbiseler veya aksesuarlar覺n baar覺lar覺 destekledii de meydana itirak eden pek 癟ok 繹rnekle g繹sterilmitir. Eer k覺yafetlerin ne demek istediini bilirsek, doru ve ama癟 noktaya ulamakta kolayl覺k salayaca覺 aikard覺r.

Yorum yazmak i癟in giri yapmal覺s覺n覺z Giri Yap